Descriptions Automatiques - Reinier van Houdt (piano)

June 24, 2019

Reinier van Houdt zal een verzameling sublieme, maar toch raadselachtige composities spelen van Francios Couperin & Eric Satie. Stukken en titels met een paradoxale connectie, die de mechaniek van taal, beeld en geluid tonen die elkaar onderling ondermijnen, omleiden en kortsluiting veroorzaken.

 

Reinier van Houdt studeerde piano aan de Liszt Akademie in Budapest en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij is gefascineerd door zaken die niet in een partituur te vangen zijn zoals kleur, ruimte, lichamelijkheid en omgeving. Vanuit die persoonlijke zoektocht verwierf hij zich een bijzonder repertoire. Dat kwam tot stand in samenwerking met componisten, do

 

or speurwerk in archieven en door onconventionele studie van de klassieken. Hij speelde op tal van podia in binnen- en buitenland.

Programma:

 

L'AMPHIBIE
HEURES SECULAIRES & INSTANTANÉES
LES BARICADES MISTERIEUSES
EMBRYONS DESSÉCHÉS
LE CROC-EN-JAMBE
PRELUDES FLASQUES pour un chien
OMBRES ERRANTES
LES TOURS DU PASSE PASSE
DESCRIPTIONS AUTOMATIQUES
en nog veel meer

 

Entree: vrije donatie / maaltijd na concert voor 12,50 euro, reserveren via tantenino@gmail.com

 

###
 

Sunday 23rd of june @ Tante Nino: Descriptions Automatiques by Reinier van Houdt (Piano)

 

A collection of sublime transparent yet enigmatic music by Francois Couperin & Erik Satie.
Pieces and titles that have a paradoxical connection, exposing the mechanics of language, image and sound, mutually subverting, rerouting or shortcircuiting each other.

 

Reinier van Houdt studied piano at the Liszt Akademie in Budapest and at the Royal Conservatorium in The Hague. He is fascinated by things you can not fit into a partiture like colour, space, physicality en surroundings. A personale quest resulted in a special repertoire. It was forged working together with other composers, by research in archives and unconventional study of the classics. He played at many stages in Holland and abroad.

L'AMPHIBIE
HEURES SECULAIRES & INSTANTANÉES
LES BARICADES MISTERIEUSES
EMBRYONS DESSÉCHÉS
LE CROC-EN-JAMBE
PRELUDES FLASQUES pour un chien
OMBRES ERRANTES
LES TOURS DU PASSE PASSE
DESCRIPTIONS AUTOMATIQUES
and many more

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts

February 10, 2020

February 7, 2020

January 6, 2020

December 15, 2019

December 9, 2019

Please reload

Archive
Please reload

  • Facebook
  • Instagram