top of page

Coverall van fotograaf Jan Overduin


Foto's en meer foto's

Jan Overduin, boekhandelaar en fotograaf, beschouwt zijn foto's als stills uit de film die hij dagelijks om zich heen ziet. "Ik maak natuur- en straatbeelden, intieme reportages, vaak op afstand vastgelegd. Geïnspireerd door kleur en daarnaast steeds meer gefascineerd door grijstonen, beide zichtbaar in de expositie."

Recent Posts
bottom of page