Workshop Georgische Zang

Ivo Keti.jpg

Deze dag leren we traditionele liederen uit de verschillende streken van Georgië. Van authentieke bergliederen tot melancholieke ballades over de liefde. Van verstilde religieuze muziek tot uitbundige lofzang op de natuur. Er komen zowel a capella liederen aan bod als liederen begeleid door de panduri's, Georgisch meest bekende folkinstrument.

 

De Georgische muziek weet velen te beroeren door de typerende harmonie, de rijke ornamentiek uit Oost-Georgië, de ingewikkelde polyfonie uit West-Georgië, het typische 6/8 ritme van de liederen uit de bergen, de weemoed van de stadsliederen en de melancholie van de Mingrelische liederen.

Coronaproof

De workshop is buiten op het Tuinpodium, ingang via Van der Takstraat 94. Reserveren, registeren en vooruitbetalen verplicht via tantenino@gmail.com, tickets 40 euro op rekening NL14ABNA 0420215948 ten name van Stichting Tante Nino onder vermelding van Georgische zang. Maximaal 30 plekken beschikbaar. Uiteraard worden alle coronaregels gerespecteerd.

###

On Sunday 29th of November, Georgian conductor Keti Tsiklauri from Tbilisi and Amsterdam conductor Ivo Boswijk will give a workshop day for Georgian polyphonic singing.

This day we learn traditional songs from the different regions of Georgia. From authentic mountain songs to melancholic ballads about love. From tranquil religious music to exuberant hymns to nature. There are a cappella songs as well as songs accompanied by the Panduris, Georgian most famous folk instrument.

 

Georgian music moves many people through the typical harmony, the rich ornamentation from East Georgia, the intricate polyphony from West Georgia, the typical 6/8 rhythm of the songs from the mountains, the melancholy of the city songs and the melancholy of the Mingrelic songs.

 

Coffee is served from 10.30. The workshop starts at 11:00 am. Lunch is served from 13:30 to 14:00. End time 4:30 PM. Costs € 40 including coffee and lunch.

Coronaproof

The workshop will be held outdoor on the the Tuinpodium Noordereiland at Tante Nino's, entrance via Van der Takstraat 94. Reservation, registration and prepayment obligatory at tantenino@gmail.com, tickets 40 euro to be versed on NL14ABNA 0420215948 in the name of Stichting Tante Nino stating Georgic singing. Offcourse all coronarestrictions will be respected.